DEKRA Automotive d.o.o.

Severni bulevar broj 6, II sprat Zvezdara, Beograd
PIB (poreski identifikacioni broj) 109626681,
matični broj, 21213225

tel/fax +381 (0) 11 2120 459
+381 (0) 11 6791 451
+381 (0) 11 6790 038

email: automotiv.rs@dekra.com

tekući račun: 265-1110310001527-74 kod Raiffeisen banka a.d. Beograd

Osnivač i 100% vlasnik DEKRA S.E. Štutgart sa upisanim osnivačkim novčanim kapitalom od 1.000.000RSD

Usluge:

I Individualno potvrđivanje vozila

II Usluge procene vrednosti i oštećenja na vozilima

  • DEKRA Izveštaj o izvršenom pregledu vozila
  • DEKRA procena stanja vozila bez kalkulacije štete
  • DEKRA procena stanja vozila sa kalkulacijom štete
  • DEKRA procena preporučene  tržišne vrednosti bez dodatnog mišljenja nezavisnog sudskog veštaka
  • DEKRA procena preporučene tržišne vrednosti sa dodatnim mišljenjem nezavisnog sudskog veštaka
  • DEKRA snimanje štete na terenu sa obračunom vrednosti štete